Psyche en Soma

2019-2020

Doel vak

Het doel van dit vak is om de interactie tussen psychische, sociale en
fysieke factoren te analyseren die een rol spelen bij lichamelijke
(on)gezondheid. Je krijgt niet alleen meer inzicht in de verwevenheid
van psychische factoren en leefstijl met verschillende lichamelijke
ziektes, maar ook in de medisch psychologische behandeling van
psychische klachten bij mensen met medische aandoeningen.

Inhoud vak

Dit vak gaat in op lichamelijke, psychologische en sociale processen die
een rol spelen bij ziekte en gezondheid. We beginnen met de
bio-psycho-sociale stress response. Daarna kijken we naar de invloed van
leefstijl, zelfmanagement en gezondheidsgedrag op symptomen en ziektes.
Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid na kanker, zelfregulatie bij diabetes
en het verband tussen depressieve klachten en rugpijn.

De tweede helft van dit vak staat in het teken van medische psychologie.
Verschillende medisch psychologen gaan in op vragen als: Welke
psychologische klachten kunnen naar voren komen bij mensen met een
bepaalde ziekte? Welke rol spelen lichamelijke, psychologische en
sociale factoren bij het ontstaan van deze klachten? En welke
aanknopingspunten heeft een psycholoog voor de behandeling ervan? Een
seksuoloog vertelt bijvoorbeeld over de behandeling van seksuele
problemen bij multiple sclerose (MS) en een neuropsycholoog gaat in op
de behandeling van depressieve klachten bij mensen met een hersentumor.

Bij Psyche en Soma maak je dus eerst kennis met behavioral medicine: de
interdisciplinaire benadering van ziekte en gezondheid vanuit de
biomedische en gedragswetenschappen. Daarna krijg je een introductie in
de toepassing van hiervan in de medische psychologie.

Onderwijsvorm

10 hoorcolleges

Toetsvorm

Tentamen, schriftelijk, open eind.

Literatuur

Susan Ayers and Richard de Visser, Psychology for Medicine and
Healthcare. Sage 2017.

Aanvullende literatuur wordt later bekend gemaakt.

Algemene informatie

Vakcode P_MPSYSOMA
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. C.J.M. Holtmaat MSc
Examinator prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw
Docenten prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw
drs. C.J.M. Holtmaat MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege