Stage Onderwijs en Innovatie

2019-2020

Doel vak

Het opdoen van ervaring in een onderwijskundige/onderwijspedagogische
praktijk;
Een relatie tot stand brengen tussen deze praktijk en
onderwijswetenschappelijke theorieën

Inhoud vak

De student verricht onder begeleiding werkzaamheden in een
onderwijskundige praktijk. Dat kan in de vorm van een onderzoekstage bij
een van de onderzoeksprojecten van de afdeling (wat een opstap kan
bieden naar een Masterthese binnen dat project). Een stage kan ook
extern plaats vinden bij een van de beleids- en verzorgingsinstellingen
in Nederland of buitenland. Daarbij valt onder meer te denken aan de
volgende werkvelden: School Advies en Begeleidingsdiensten, Landelijke
Pedagogische Centra, Instituten voor de Leerplanontwikkeling,
Lerarenopleidingen, Gemeentelijke onderwijsbureaus, Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Scholengemeenschappen voor basis-
en voortgezet onderwijs (waaronder beroepsonderwijs),
onderwijsuitgeverij. Stages in het
buitenland, o.a. bij instellingen op de Antillen zijn
mogelijk. Specifieke eisen aan de stage-instellingen en -opdrachten zijn
te vinden op Canvas.

Onderwijsvorm

n.v.t.

Toetsvorm

Beoordeling van een tussentijds reflectieverslag, inclusief contact
tussen VU stagedocent en stagebegeleider. Eindgesprek tussen
stagebegeleider, stagedocent
en student, waarbij een (elektronisch) portfolio, een te schrijven
stageverslag, het oordeel van de stagebegeleider over de kwaliteit van
de verrichte werkzaamheden en de producten die in het kader van de stage
tot stand
zijn gekomen als basis dienen.

Algemene informatie

Vakcode P_MSTAGEOI
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M. van der Veen
Examinator dr. M. van der Veen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.