Onderzoeksstage

2019-2020

Doel vak

Bekwaamheid en inzicht verwerven op het terrein van research binnen de
orthopedagogiek

Inhoud vak

Binnen een lopend onderzoeksproject binnen of buiten de faculteit voert
de student onder supervisie onderzoekstaken uit, met name op het gebied
van de dataverzameling en -analyse. Op basis van een gesprek over
ambities en toekomstbeeld kiest de student uit de eindtermen van het
mastertraject de eindtermen waarop hij of zij wil focussen, en maakt in
overleg met de coordinator onderzoeksstage en de externe stagebegeleider
(bv. de hoofdonderzoeker) een stageplan om deze eindtermen te kunnen
behalen.

Onderwijsvorm

Onderzoeksopdrachten met supervisie en verslaglegging

Toetsvorm

Evaluatiegesprekken, stageverslag en nader te bepalen werkstukken (zoals
onderzoeksverslag, labjournaals, working paper)

Literatuur

Nader te bepalen

Doelgroep

Studenten met interesse in wetenschappelijk onderzoek wordt aangeraden
zich te orienteren op het volgen van een research master, maar voor
studenten met interesse in onderzoekswerk zowel in wetenschap, praktijk,
of beleid is deze onderzoeksstage relevant. Deze stage is niet geschikt
voor studenten die zich willen kwalificeren voor een klinische
vervolgopleiding.

Overige informatie

Let op: i. p. v. de Masterclinic volg je naast deze stage een extra
inhoudelijk of methodisch vak uit een relevante (research) master
opleiding (op voorwaarde van toestemming
docent). De onderzoeksstage is een individueel traject dat wordt
vormgegeven in overleg met de coordinator van de onderzoeksstage (zie
docent).
Combinatie met M-these behoort tot de mogelijkheden.

Toelichting Canvas

Bij dit vak wordt de DLO niet gebruikt.

Algemene informatie

Vakcode P_MSTORTP
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. C. Schuengel
Examinator prof. dr. C. Schuengel
Docenten prof. dr. C. Schuengel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Praktijkstage