Training Gespreksvaardigheid

2019-2020

Doel vak

Het leren geven van trainingen gespreksvoering.

Inhoud vak

In het beroepsveld geven klinisch psychologen en
arbeid- en organisatie psychologen gesprekstrainingen in verschillende
situaties. Dit kan in een onderwijssituatie zijn, bijvoorbeeld aan
studenten van universiteiten (geneeskunde, psychologie, bedrijfskunde)
en hogescholen en binnen het postdoctorale beroepsonderwijs. Binnen
instellingen kunnen psychologen worden ingezet voor het geven van
cursussen aan verpleegkundigen en beoefenaars van paramedische beroepen.
Daarnaast zijn klinisch psychologen, sociaal psychologen en arbeid &
organisatiepsychologen ook als trainer werkzaam in het bedrijfsleven.

Het vak Training Gespreksvaardigheid bestaat uit 2 onderdelen:
1. Een intensieve training in periode 5 waarin basale
trainingsvaardigheden en theorie worden getraind.
2. Praktijkgedeelte van 6 dagdelen in periode 6 waar studenten in
tweetallen een gesprekstraining geven aan eerstejaars
psychologiestudenten. In deze periode moet je twee dagdelen in de week
beschikbaar zijn om de training te geven. Helaas is ten tijde van dit
schrijven nog niet bekend welke twee dagdelen dat zijn.

Tijdens het geven van de training word je begeleid d.m.v. supervisie.

Toetsvorm

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van de volgende drie
verschillende onderdelen:
1. Evaluatie verslag (50 %)
2. Trainersonderdeel in de les (25%)
3. Algemene trainershouding (25%)
Ieder onderdeel moet met een voldoende afgesloten worden om het vak te
halen.
De deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin de
resultaten behaald zijn.

Literatuur

De Galan, K. (2010). Trainen, een praktijkgids. Amsterdam:
Pearson Education Benelux.

Voor aanvang training (voorbereiding):
Van der Molen, Hommes & Kluytmans, 2010 Basisvaardigheden en
gespreksmodellen. Groningen: Noordhoff Uitgevers

Overige informatie

Deze cursus heeft een beperkte capaciteit.

Studenten dienen zich na 1 december in te schrijven. Degenen die zich
inschrijven kunnen pas deelnemen als ze door de selectieprocedure heen
zijn.
Na inschrijving in de cursus worden studenten uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst voor nadere uitleg over het vak en de procedure.
De datum van deze bijeenkomst wordt aangekondigd op Canvas.

Aanbevolen voorkennis

Van de student wordt verwacht dat hij/zij:
a. Het vak klinische gespreksvoering heeft afgerond (of relevante andere
vakken in overleg met docent).
b. Kennis heeft van gesprekstechnieken en modellen. (practicum
communicatie of een vergelijkbare cursus afgerond).
c. De volgende stof op hoog niveau beheersen: Lang en Van der Molen,
(2012). psychologische Gespreksvoering, Een basis voor hulpverlening,
Boom/Nelissen

Algemene informatie

Vakcode P_MTRAING
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. L.M. de Wit
Examinator dr. L.M. de Wit
Docenten dr. L.M. de Wit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.