PMC Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek

2019-2020

Doel vak

Kennismaking met de diverse persoonlijkheidstheorieën en de
bijbehorende diagnostische methoden

Inhoud vak

Tijdens hoorcolleges wordt een overzicht gegeven van de theoretische
perspectieven van waaruit de menselijke individualiteit kan worden
bestudeerd. Daarnaast worden de methoden en technieken voor de meting
van persoonlijkheidskenmerken besproken.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsvorm

tentamen
Multiple choice

Literatuur

Larsen, R., Buss, D.& Wismeijer, A. & Song, J. (2017). Personality
psychology:
Domains of knowledge about human nature (2st ed.) McGraw-Hill.

Overige informatie

Dit is een 3 EC vak

Algemene informatie

Vakcode P_PPERSON
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator A.J. Barends MSc
Examinator A.J. Barends MSc
Docenten prof. dr. J.C.N. de Geus
prof. dr. S.L. Koole
prof. dr. R.E. de Vries
A.J. Barends MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: