PMC Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek

2019-2020

Doel vak

Kennismaking met de diverse persoonlijkheidstheorieën en de
bijbehorende diagnostische methoden

Inhoud vak

Tijdens hoorcolleges wordt een overzicht gegeven van de theoretische
perspectieven van waaruit de menselijke individualiteit kan worden
bestudeerd. Daarnaast worden de methoden en technieken voor de meting
van persoonlijkheidskenmerken besproken.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsvorm

tentamen
Multiple choice

Literatuur

Larsen, R., Buss, D.& Wismeijer, A. & Song, J. (2017). Personality
psychology:
Domains of knowledge about human nature (2st ed.) McGraw-Hill.

Overige informatie

Dit is een 3 EC vak

Algemene informatie

Vakcode P_PPERSON
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. R.E. de Vries
Examinator dr. R.E. de Vries
Docenten prof. dr. J.C.N. de Geus
dr. S.L. Koole

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: