Onderzoeksportfolio

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

De portfolio-opdracht is een speciaal onderdeel van de RTT, omdat jezelf
het voortouw neemt en verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces. Je
stelt je eigen leerdoelen, reflecteert op je leerproces en schrijft na
afloop van de portfolio-opdracht een zelfkritisch verslag van je eigen
leerproces. Tijdens de Research Cafés leer je wat de peer review methode
inhoudt en leer je deze toe te passen.

Inhoud vak

Dit vak maakt deel uit van de Research Talent Track (RTT, zie Overige
informatie).
In periode 3-6 werk je aan je portfolio. Je bepaalt in overleg met een
persoonlijke begeleider van je afstudeerrichting je eigen
portfolio-opdracht. Je kunt bijvoorbeeld meewerken aan een lopend
onderzoeksproject, een onderzoeksvoorstel schrijven, stage lopen, een
artikel schrijven en publiceren, een expert opinion opstellen,
meeschrijven aan een wetsvoorstel of een internationaal congres
organiseren.

Onderwijsvorm

Je krijgt individuele begeleiding van je persoonlijke begeleider van de
afstudeerrichting. Daarnaast wordt één keer per 3 of 4 weken een
Research Café georganiseerd. Hiervoor worden alle RTT-studenten
uitgenodigd. De Research Cafés zijn informele bijeenkomsten waarvan het
verrichten van onderzoek het centrale thema is. In de eerste helft van
deze Research Cafés is gelegenheid voor peer review: de RTT-studenten
bepreken onder leiding van een docent de voortgang van hun
portfolio-opdracht met elkaar en geven elkaar feedback. In de tweede
helft komen gastsprekers aan het woord, die vanuit persoonlijke ervaring
vertellen over bijvoorbeeld de do's and don'ts bij het schrijven van
een wetenschappelijk artikel, het geven van een interview of het doen
van onderzoek in het buitenland.
Een rooster met de data, tijden en locaties van de Research Cafés zal op
Canvas worden geplaatst. Aanwezigheid bij de Research Cafés is
verplicht.

Toetsvorm

Je schrijft bij aanvang van het vak zelf een plan van aanpak, waarin je
aangeeft wat je gaat doen en wat je leerdoelen zijn. Na afloop schrijf
je een zelfkritisch verslag van je leerproces. Hierdoor dwing je jezelf
om er over na te denken of en hoe je je leerdoelen hebt behaald en welke
verbeterpunten er nog zijn. Je persoonlijke begeleider geeft een
gemotiveerde beoordeling en bepaalt of je geslaagd bent voor de
portfolio-opdracht.

Literatuur

Eventuele aanbevolen literatuur wordt op Canvas geplaatst.

Doelgroep

Dit vak maakt deel uit van de Research Talent Track (RTT, zie Overige
informatie).
RTT is een extracurriculair programma voor getalenteerde masterstudenten
die geïnteresseerd zijn in het doen van onderzoek.
De RTT is opengesteld voor alle masterstudenten, met uitzondering van de
master Ondernemingsrecht aan de Zuidas.

Overige informatie

De Research Talent Track is een selectief programma bedoeld voor
gemotiveerde en talentvolle studenten die hun onderzoeksvaardigheden
verder willen ontwikkelen. Je leert en ervaart hoe wetenschappelijk
onderzoek wordt verricht. Zo kun je er achter komen of een carrière in
de wetenschap iets voor je is en krijg je betere kansen op de
arbeidsmarkt.

De Research Talent Track (18 EC) bestaat uit drie delen: Empirische
onderzoeksvaardigheden (6 EC), Academische onderzoeksvaardigheden (6 EC)
en een Portfolio-opdracht (6 EC).

Het vak wordt in het Nederlands verzorgd als alleen Nederlandstalige
studenten deelnemen aan de RTT; het vak wordt in het Engels verzorgd als
ook niet-Nederlandstalige studenten deelnemen aan de RTT.

De RTT is een extracurriculair programma. Als alle drie de onderdelen
van de RTT afzonderlijk met een voldoende zijn afgerond, krijgen
studenten een certificaat en wordt de RTT op de masterbul vermeld.
Studenten krijgen geen cijfer voor de RTT als geheel. De studiepunten
kunnen niet ingezet worden in de keuzeruimte van de reguliere studie.

Mocht je nog vragen hebben, kun je contact opnemen met de coordinatoren
Evelyne Groot (e.f.groot@vu.nl) of Tanja Aalberts (t.e.aalberts@vu.nl).

Afwijkende intekenprocedure

De selectie voor de RTT vindt plaats in het najaar van 2019. Je kunt je aanmelden voor de selectieprocedure tot vrijdag 15 november 2019 om 12:00 uur door het sturen van een e-mail met een CV, recente cijferlijst en een motivatiebrief naar secretarisonderwijs.rechten@vu.nl. Indien van toepassing: geef bij de aanmelding ook aan welke afstudeerrichting je volgt. Na aanmelding worden studenten uitgenodigd voor een gesprek.

Algemene informatie

Vakcode R_AcaO
Studiepunten 6 EC
Periode P3+4+5+6
Vakniveau 600
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. E.F. Groot
Examinator mr. E.F. Groot
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.