Afstudeerproject

2019-2020

Doel vak

Het afstudeerproject van de master Criminologie is een individuele,
zelfstandige leerprestatie. Het gaat erom dat je verworven theoretische
en methodische vaardigheden en inzichten zelfstandig toepast op een
criminologisch probleem. In de meeste gevallen zal het project gebaseerd
zijn op de analyse van empirische gegevens, maar het is ook mogelijk een
theoretisch project te verrichten, gebaseerd op literatuuronderzoek.
Onder de noemer afstudeerproject kan met andere woorden een scala aan
activiteiten worden gerangschikt:
• Theoretische beschouwing van relevante, wetenschappelijke literatuur
• Participeren in empirisch onderzoek van medewerkers van de sectie
Criminologie
• Participeren in empirisch onderzoek van een onderzoeksinstituut
• Zelfstandig opzetten en uitvoeren van een empirisch onderzoek, al dan
niet binnen een organisatie (zoals politie)

Inhoud vak

Aan de verslaglegging van het afstudeerproject wordt een aantal eisen
gesteld. Er moet sprake zijn van:
• Een duidelijke probleemstelling en operationalisering.
• Een eigen analyse van de wetenschappelijke literatuur, waarbij de
relatie wordt gelegd met de verzamelde onderzoeksgegevens of de
anderszins bestuurde problematiek.
• Een overwegend sociaal-wetenschappelijke oriëntatie, waarbij de
voorkeur verdient dat inzichten uit verschillende disciplines worden
gebundeld of geïntegreerd (multidisciplinair).

Toetsvorm

scriptie

Literatuur

De studiehandleiding 'Afstudeerproject'

Algemene informatie

Vakcode R_Afstud.pro
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. M.D.S. Wijkman
Examinator dr. mr. M.D.S. Wijkman
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep