Bachelorscriptie (verzwaard)

2019-2020

Doel vak

De verzwaarde BA-scriptie geeft honours studenten de mogelijkheden om -
in combinatie met deelname aan de Amsterdam Law Trials (eveneens 3
punten) - in totaal 6 studiepunten in het kader van de honours opleiding
te verwerven.

Inhoud vak

Voor de verzwaarde Bachelorscriptie gelden de volgende aanvullende
eisen:

1. De scriptie bevat een substantieel aanvullend element dat in het
geval van een juridische scriptie kan bestaan
uit
- een rechtsvergelijkende paragraaf betreffende het onderwerp van de
scriptie, gebaseerd op Engelstalige literatuur, of
- een behandeling van het onderwerp vanuit het perspectief van een ander
rechtsgebied, of
- een meta-juridische verdieping van het betreffende onderwerp in de
vorm van een rechtstheoretische, rechtssociologische, rechtseconomische
of rechtshistorische beschouwing.

In het geval van een criminologische scriptie kan het aanvullende
element bestaan uit
- een paragraaf waarin het onderwerp van de scriptie vanuit juridisch
perspectief wordt besproken, of
- een algemene verdieping van het betreffende onderwerp in de vorm van
een (interdisciplinaire) theoretische, sociologische, economische of
historische beschouwing.

2. Ook dit aanvullende element wordt in de scriptie methodologisch
verantwoord.

Onderwijsvorm

De opzet van de probleemstelling wordt bij het eerste inlevermoment
ingeleverd bij zowel de scriptiebegeleider als de coördinator van het
Honours Programme. De laatste beoordeelt of de voorgestelde opzet
voldoet aan de eisen die gelden voor de verzwaarde BA-scriptie. De
student ontvangt dus feedback van de begeleider en de honours
coördinator.

Toetsvorm

De beoordeling volgt in beginsel de algemene regels voor BA-scripties.
De omvang van de scriptie bedraagt minimaal 6500 en maximaal 7500
woorden. Voorts dient de beoordeling aandacht te besteden aan de
kwaliteit van het vereiste aanvullende element (zie boven Inhoud).

Afwijkende intekenprocedure

De verzwaarde Bachelorscriptie is een onderdeel van het Honours Programme. Alleen studenten die deelnemen aan de Amsterdam Law Trials kunnen intekenen. Honours studenten die graag het honoursvak Bachelor scriptie verzwaard willen volgen, melden zich aan voor het reguliere vak Bachelor scriptie. Neem daarna contact op met de vakcoordinator van de Bachelor scriptie voor meer informatie en het maken van afspraken.

Algemene informatie

Vakcode R_B.scrH
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. M.R.F. Senftleben
Examinator prof. dr. M.R.F. Senftleben
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.