Overdrachts- en omzetbelasting

2019-2020

Doel vak

Na het volgen van het vak heeft de student een diepgaande kennis van de
inzicht van de heffing van overdrachtsbelasting en de omzetbelasting
voor zover die ziet op de verkrijging van onroerende zaken en de
samenloop van overdrachts- met omzetbelasting.

Inhoud vak

Bij het vak komen de volgende onderwerpen aan de orde: de verkrijging
van juridische en economische eigendom, de uitgezonderde verkrijgingen,
de verkrijging van aandelen in onroerende zaaklichamen, de fictieve
verkrijgingen van juridische en economische eigendom, de maatstaf van
heffing en de eventuele vermindering van die maatstaf, en de
vrijstellingen. Van de omzetbelasting komen aan de orde de aspecten van
die belasting in verband met onroerende zaken, zoals de levering, de
maatstaf van heffing, de vrijstellingen en de wijze waarop
omzetbelasting wordt geheven.

Onderwijsvorm

Elke week wordt een hoorcollege en een werkgroep verzorgd.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

-J.C. van Straaten, Wegwijs in de overdrachtsbelasting, SDU, laatste
druk, òf
-Y.E. Gassler e.a. Cursus Belastingrecht – Overdrachtsbelasting, Kluwer,
laatste editie

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Met dit vak voldoet de opleiding aan de eindtermen 1-16 van de
masteropleiding Notarieel recht..

Algemene informatie

Vakcode R_BelRevk
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator W.J.J.G. Speetjens
Examinator W.J.J.G. Speetjens
Docenten prof. dr. mr. B.C.M. Waaijer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: