Corporate finance en financieel recht

2019-2020

Doel vak

Het vak Effectenrecht draagt bij aan de volgende
eindtermen van de opleiding VU Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas:

De afgestudeerde master student beschikt over de volgende kennis en
inzichten:

- Kennis van en inzicht in het financiële recht (de Wet op het
financieel toezicht en aanverwante wetgeving), corporate governance en
bedrijfsovernames. De nadruk ligt op banken en beursvennootschappen
- Inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het financiële
(toezicht)recht
- Inzicht in het functioneren van, en de interactie tussen, de actoren
binnen het financiële (toezicht)recht en het ondernemingsrecht

De afgestudeerde master student beschikt over de volgende vaardigheden
en attituden:

- De vaardigheid om literatuur en juridische bronnen op het gebied van
het
financiële recht en het ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en
interpreteren, en daarover kritische vragen te stellen
- De vaardigheid om kennis van het financiële recht en het
ondernemingsrecht toe te passen op een casus
- De vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
- De vaardigheid om zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van
enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling
formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens,
conclusies trekken); dit mede in het kader van het schrijven van een
paper
- De vaardigheid om een wetenschappelijk juridische betoog schriftelijk
te presenteren (paper)
- Een kritische houding aannemen ten aanzien van onderzoek op het gebied
van het financiële (toezicht)recht
- De vaardigheid te reflecteren op het eigen leerproces en het eigen
leerproces te sturen en te plannen

Inhoud vak

- Inleiding: Structuur van het financiële (toezicht)recht in
internationaal en nationaal perspectief
- Toezicht, sancties en behaviour
- Financiële instrumenten
- Regulering van banken en FinTech
- Recovery en Resolution van financiële ondernemingen
- Corporate governance en behaviour
- Capital Markets I (primaire markt)
- Capital Markets II (secundaire markt)
- Transparantie en marktmisbruik
- Openbare biedingen

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges (11), zowel bij de deelnemende advocatenkantoren als op
de
VU: docenten prof. dr. Geert Raaijmakers, prof. dr. Bart Joosen, dr. Rik
Mellenbergh en gastdocenten
- Werkgroepen (7): docenten prof. dr. Bart Joosen en dr. Rik Mellenbergh

Toetsvorm

- Geroosterd schriftelijk tentamen (80%)
- Paper met betrekking tot het onderdeel Corporate governance (20%)

Literatuur

- L.J. Silverentand (red.), Hoofdlijnen Wft, Recht en Praktijk
Financieel Recht, FR6, Deventer: Kluwer, nieuwste druk
- Artikelen & jurisprudentie per onderwerp - nader bekend te maken via
Canvas
- De power point presentaties van de (gast)docenten zoals (na de
desbetreffende hoorcolleges) gepubliceerd op Canvas

Doelgroep

Exclusief voor de studenten van de VU Master Ondernemingsrecht aan de
Zuidas master

Overige informatie

Het vak Effectenrecht omvat 6 EC, en is exclusief
bedoeld voor studenten van de VU Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas

Aanbevolen voorkennis

Tot aanbeveling strekt voorkennis van het ondernemingsrecht (Dit vak
wordt verzorgd binnen de VU Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas).

Algemene informatie

Vakcode R_Corp.finan
Studiepunten 6 EC
Periode P3+4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. R. Mellenbergh
Examinator mr. dr. R. Mellenbergh
Docenten mr. dr. R. Mellenbergh
prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege