Cybercrime

2019-2020

Doel vak

De toenemende digitalisering van onze samenleving biedt ook veel nieuwe
mogelijkheden om criminaliteit te plegen met behulp van ICT. Deze
cybercrimes zijn één van de snelst groeiende vormen van criminaliteit en
inmiddels
veel voorkomend. Denk hierbij niet alleen aan hacking, maar ook aan
online
oplichting, online bedreiging, grooming, kinderporno, etc. Het doel van
de cursus
Cybercrime is om inzicht te verkrijgen in de laatste ontwikkelingen op
het gebied
van cybercrime vanuit zowel criminologisch als juridisch perspectief. Na
afsluiting van
dit vak dient de student(e) inzicht te hebben in de aard en omvang van
cybercrime, de
oorzaken en gevolgen van cybercrime en de (justitiële) reacties en
preventie van
cybercrime.

Inhoud vak

De verschillende thema’s op het gebied van cybercrime (ontstaan en
ontwikkeling, aard, prevalentie, etiologie, slachtoffers, opsporing,
vervolging en
berechting) worden tijdens de colleges zoveel mogelijk geïllustreerd aan
de hand van
concrete en actuele voorbeelden en resultaten van wetenschappelijk
onderzoek. In de
werkgroepen worden deze onderwerpen vanuit criminologisch en juridisch
perspectief verder
uitgediept aan de hand van (verplichte) opdrachten en discussies.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen, werkgroepopdrachten als toelatingseis
voor tentamen.

Vereiste voorkennis

Deze cursus is verplicht voor masterstudenten criminologie, maar kan ook
door masterstudenten rechten worden gevolgd. Voorkennis van
criminologische
theorieën en verklaringen is vereist; van rechtenstudenten die deze
kennis niet hebben wordt verwacht dat zij zich hier zelfstandig in
verdiepen.
Tijdens de hoorcolleges en werkgroepen gaat de docent er vanuit dat deze
kennis
aanwezig is. Het vak zal voor rechtenstudenten dus meer zelfstudie
vereisen.

Literatuur

Wordt op Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten criminologie, masterstudenten rechten

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor
contractanten en bijvakkers.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_Cybcrimsec
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. M. Weulen Kranenbarg
Examinator dr. M. Weulen Kranenbarg
Docenten E.R. Leukfeldt MSc
dr. M. Weulen Kranenbarg
prof. mr. A.R. Lodder
dr. mr. M.D.S. Wijkman
dr. mr. A.E. de Hingh

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: