Estate planning

2019-2020

Doel vak

Hoe draagt het vak bij aan de eindtermen van de opleiding?
Het vak draagt bij aan de eindtermen door de verdieping van de kennis
van de notariele kernvakken en de toepassing van die kennis op casus uit
de praktijk. Bij die toepassing staat een integrale aanpak voorop.

Inhoud vak

Bij het vak worden op het gebied van de overheveling van vermogen
regelmatig voorkomende situaties behandeld, in het bijzonder door ouders
aan (klein-)kinderen. De nadruk ligt daarbij op de toepassing van de
stof van de rechtsgebieden
huwelijksvermogens- en erfrecht, rechtspersonen- en ondernemingsrecht,
het algemene
vermogensrecht, het schenkingsrecht, het sommenverzekeringsrecht, het
internationaal privaatrecht voor zover verband houdend met het
huwelijksvermogens- en
het erfrecht, de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de erf- en
schenkbelasting en de overdrachtsbelasting.

Onderwijsvorm

Elke week wordt een hoorcollege en een werkgroep verzorgd.

Toetsvorm

Geroosterd mondeling tentamen

Literatuur

Autar, Baard en Kolkman, Compendium Estate Planning, SDU, laatste druk

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Met dit vak voldoet de opleiding aan de eindtermen 1-16 van de
masteropleiding Notarieel recht.

Aanbevolen voorkennis

De vakken:
- Erfrecht
- Huwelijksvermogensrecht
- Belastingen van rechtsverkeer
- Succesiewet
- Inkomstenbelasting

Algemene informatie

Vakcode R_Estatepl
Studiepunten 9 EC
Periode P3+4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator W.J.J.G. Speetjens
Examinator W.J.J.G. Speetjens
Docenten W.J.J.G. Speetjens
prof. mr. N.C.G. Gubbels

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: