Europees staats- en bestuursrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak beoogt studenten wegwijs te maken in de wijze waarop Nederlands
staats- en bestuursrecht wordt beinvloed door het Europese recht en
geeft een analysekader voor de behandeling van problemen die te maken
hebben met de integratie van Nederlands staats- en bestuursrecht en het
Europese constitutionele en materiële recht.

Inhoud vak

Europees staats- en bestuursrecht betreft de integratie van het Europese
recht met het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Om hiermee vertrouwd
te raken worden de bevoegdheden van de Europese Unie met betrekking tot
wetgeving en bestuur bestudeerd en hun invloed op de Nederlandse
wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden, alsmede de effecten van het
Europese materiële recht. Daarnaast wordt bezien hoe de Europese Unie de
Nederlandse rechtsbescherming van de burger beïnvloedt. Tenslotte wordt
bekeken welke invloed het Europese recht heeft, wanneer Nederland haar
recht spontaan aanpast aan dat van de Europese Unie.

Onderwijsvorm

De hoorcolleges worden zowel in hoorcollege als waar mogelijk in
socratische vorm gegeven; tijdens het werkcollege wordt een een aantal
van tevoren opgegeven oefenvragen besproken.

Toetsvorm

Één schriftelijk tentamen.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor bijvakkers
en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_EurStBe
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. E. Steyger
Examinator prof. mr. E. Steyger
Docenten prof. mr. E. Steyger

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: