Forensische psychiatrie

2019-2020

Doel vak

Voor juristen en anderen die in hun werk te maken hebben met mensen met
een psychiatrische stoornis is basale kennis van de mogelijkheden en
beperkingen van de forensische gedragskunde onontbeerlijk. Je leert hoe
de forensisch psycholoog/psychiater zijn informatie vergaart en van
welke theoretische achtergronden er gebruikt wordt gemaakt. Zowel op het
gebied van de diagnostiek als de behandeling zijn er verschillende
stromingen te onderscheiden, die allen aan bod zullen komen.
Tijdens de hoorcolleges zal daarnaast vooral aandacht worden besteed aan
de dagelijkse praktijk van de forensisch psycholoog/psychiater.

Inhoud vak

Na afloop van deze cursus:
- Ben je op de hoogte van de meest gangbare (theoretische) stromingen in
de forensische psychiatrie/psychologie
- Heb je een overzicht van de verklaringen die in de loop van de
geschiedenis gegeven werden omtrent de relatie tussen de persoon van de
verdachte/dader en zijn/haar delict.
- Ben je op de hoogte van huidige ontwikkelingen op het gebied van de
forensische diagnostiek.
- Ben je op de hoogte van de meest gebruikte behandelvormen in het
forensisch werkveld.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Algemene informatie

Vakcode R_For.psyC
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. M.D.S. Wijkman
Examinator dr. mr. M.D.S. Wijkman
Docenten dr. mr. M.D.S. Wijkman
prof. dr. J. Hendriks

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: