Geloofsgemeenschappen en recht I

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van de cursus heeft de student(e) niet alleen meer kennis
van en inzicht in de multidisciplinaire en multireligieuze relatie
tussen recht en godsdienst, in het bijzonder de wijze waarop onder
andere Joodse, christelijke, islamitische, Hindoeïstische en/of
Boeddhistische geloofsgemeenschappen en religieuze bewegingen in de
samenleving functioneren, maar kan de student ook het spanningsveld in
die relatie benoemen, de religierechtelijke en rechtstatelijke problemen
identificeren, analyseren en evalueren.

Inhoud vak

Introductie in het vak; verschijningsvormen (godsdienstsociologisch en
ecclesiologisch perspectief: interne juridische vormgeving) van
georganiseerde religie
en ecclesiologie en staatsvisie van enkele in Nederland voorkomende
religies zoals Christendom, Islam, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en
nieuwe religieuze bewegingen.

Onderwijsvorm

Van de zes werkcolleges ben je tenminste bij vijf aanwezig. Op die
manier heb je het meeste leerrendement in de voor velen wat minder
bekende wereld van Religie en Recht. Voor elk college bereid je je voor
door de opgegeven literatuur gericht door te nemen.
De onderwijsvorm betreft werkcolleges van diverse (gast)docenten uit de
juridische, theologische en religiewetenschappelijke disciplines.
(Gast)docenten zijn: dr. M. Klaver, prof. mr. F. van der Velden, rabbijn
S. Katzman, prof. dr. A. van der Braak, mr. dr. A.P.H. Meijers en mr.
dr. T. van Kooten.

Toetsvorm

Je schrijft een essay van minimaal 3.000 en maximaal 3.500 woorden. Je
kiest hiervoor een van de deelonderwerpen die in de module aan bod
komen:

* Jodendom en Recht
* Islam en Recht
* Nieuwe Religieuze Bewegingen en Recht
* Hindoeïsme en/of Boeddhisme en Recht
* Christendom en Recht
* In het algemeen over Geloofsgemeenschappen en Recht

Daarbinnen kies je een specifiek (deel)onderwerp en werkt dit nader uit.
Twijfel je over je onderwerp, je onderzoeksvraag of de haalbaarheid van
je essay, leg dit gerust voor aan de coördinator, dr. Leon van den
Broeke en stuur een bericht via Canvas. Het essay wordt beoordeeld op:

* het formuleren en de kwaliteit van de onderzoeksvraag, eventuele
deelvragen, de uitwerking en de beantwoording ervan
* het gebruik van een voetnotenapparaat en een adequate lijst aan
bronnen, jurisprudentie en literatuur
* verzorgd geheel als het gaat om: taal, stijl en netheid
* heldere compositie van het artikel als het gaat om indeling in
paragrafen en alinea's die nodig zijn om tot de beantwoording van de
onderzoeksvraag of -vragen te komen in de concluderende paragraaf
* originaliteit, maatschappelijke relevantie en kennis van zaken De
deadline voor dit essay wordt nader bekend gemaakt, maar is, gezien
periode 3, kort na het aflopen van de werkcolleges.

Je schrijft een essay van minimaal 3.000 en maximaal 3.500
woorden over een van de deelonderwerpen die in de module aan bod komen:

* Jodendom en Recht
* Islam en Recht
* Nieuwe Religieuze Bewegingen en Recht
* Hindoeisme en/of Boeddhisme en Recht
* Christendom en Recht
* In het algemeen over Geloofsgemeenschappen en Recht

Het essay wordt beoordeeld op:

* onderzoeksvraag en eventuele deelvragen en beantwoording
* voetnotenapparaat
* taal, stijl en netheid
* heldere compositie van het artikel
* bibliografie en jurisprudentie

Literatuur

L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg (red.), Geloofsgemeenschappen
en recht, Den Haag: Bju 2014. Daarnaast worden enkele andere artikelen
en/of jurisprudentie door de docenten aangereikt en/of op Canvas
geplaatst.

Doelgroep

masterstudenten Rechten, Religie en Theologie en van andere faculteiten
en
universiteiten, bijvakstudenten, auditoren,
contractonderwijs.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

In Geloofsgemeenschappen en Recht I ligt de focus op de organisatie en
juridische verschijningsvormen van religieuze gemeenschappen in
Nederland. Daarna(ast) kun je ook Geloofsgemeenschappen en recht II
volgen. Daarin ligt de focus op de positie van religieuze gemeenschappen
binnen het Nederlandse recht en het beginsel van de scheiding van kerk
en staat, meer in het bijzonder op de mogelijkheden en beperkingen die
het Nederlandse recht kent.

Afwijkende intekenprocedure

Inschrijven

Algemene informatie

Vakcode R_GGR1
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. C. van den Broeke
Examinator dr. C. van den Broeke
Docenten dr. C. van den Broeke

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: