Gerede twijfel

2019-2020

Doel vak

Studenten kennis laten nemen van rechtspsychologische analyses van
juridische dossiers.
Studenten zijn in staat rechtspsychologische analyses van het bewijs in
juridische dossiers uit te voeren.
Studenten kunnen onderscheid maken tussen juridische/procedurele
kwesties en waardering van bewijs vanuit een rechtspsychologisch
perspectief.

Inhoud vak

In het Project Gerede Twijfel worden zaken geanalyseerd waarvan het
vermoeden bestaat dat het een rechterlijke dwaling betreft.
De zaken worden ingezonden door de veroordeelde, diens advocaat of
andere betrokkenen. In een groep van rond de 10 studenten wordt onder
supervisie een analyse gemaakt van het dossier en overige gegevens van
de zaak en wordt een rapportage geschreven.

zie www.projectgeredetwijfel.nl

Toetsvorm

Rapportage

Literatuur

n.v.t

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten van andere faculteiten en universiteiten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

De beschikbaarheid van Project Gerede Twijfel is afhankelijk van de
beschikbaarheid van zaken.
Er geldt een sollicitatieprocedure voor deelname.
Voordat met het werk kan worden begonnen, moeten studenten een
geheimhoudingsverklaring tekenen.

Afwijkende intekenprocedure

Een sollicitatie maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Alleen na een succesvolle sollicitatie worden studenten toegelaten. Voor een sollicitatie moet men bij de coördinator een motivatiebrief, een curriculum vitae, een cijferlijst alsmede een tekst die eerder in de studie eigenhandig is geschreven, insturen. Voor bijvakkers buiten de VU geldt daarbij dat zij een registratie als bijvakker nodig hebben om te kunnen deelnemen aan het vak.

Algemene informatie

Vakcode R_Ger.twij
Studiepunten 6 EC
Periode P2, P4
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. A. Vredeveldt
Examinator dr. A. Vredeveldt
Docenten dr. J.J. van der Kemp
prof. dr. P.J. van Koppen

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: