Inleiding tot het Rooms-Friese recht

2019-2020

Doel vak

Het doel van de cursus is de student kennis te laten maken met onderzoek
naar primaire bronnen en inzicht te geven in de receptie van het
Romeinse aansprakelijkheidsrecht in de vroegmoderne tijd, meer in het
bijzonder in de achttiende-eeuwse rechtspraktijk van het Hof van
Friesland. Aan het eind van de cursus is de student in staat fragmenten
uit primair bronnenmateriaal (betreffende het bestudeerde onderwerp)
zelfstandig te lezen, te analyseren en daarop kritisch te reflecteren.

Inhoud vak

De student maakt kennis met de verschillende hulpwetenschappen die bij
rechtshistorisch onderzoek worden gebruikt, zoals de
archiefwetenschappen, de paleografie en de historiografie. Het werken
met bronnen in handschriftvorm en archiefbezoek vormen daarom
belangrijke onderdelen van dit vak. Aan de hand van een concreet
procesdossier komt het Friese recht van de vroegmoderne tijd aan de
orde: de rechtsbronnen (Rooms-Fries recht), het procesrecht en de
belangrijkste schrijvers. Het onderwerp dat in het procesdossier
centraal staat is dierschade. Daarmee bouwt dit vak voort en sluit het
nauw aan bij de stof die in het reguliere vak Rechtsgeschiedenis wordt
gedoceerd.

Onderwijsvorm

Werkgroep: 7 weken, 1 uur (60 min.) per week.

Toetsvorm

Deelname (50%), mondelinge presentatie (25%), paper (25%)

Literatuur

Literatuur beschikbaar op canvas.

Doelgroep

Honours studenten
Reguliere bachelorstudenten - deze studenten kunnen het vak ook volgen
in het kader van 'Law School Plus' zonder de afsluitende paper te
schrijven. De studenten ontvangen dan hiervoor geen studiepunten.

Overige informatie

Academische reis naar Friesland maakt deel uit van het vak.

Algemene informatie

Vakcode R_InlRFR
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. mr. H. de Jong
Examinator prof. dr. mr. H. de Jong
Docenten prof. dr. mr. H. de Jong

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: