Masterclass internationaal en EU-belastingrecht

2019-2020

Doel vak

Het doel van dit keuzevak is excellente en gemotiveerde studenten
verdieping te bieden bovenop de vakken Internationaal belastingrecht en
EU-
belastingrecht; daarmee wordt de aanwezige kennis en inzicht verdiept.
Van de student wordt verwacht dat hij zelfstandig onderzoek doet in de
(Engelstalige) literatuur en juridische bronnen en gevonden stukken
diepgaand zal kunnen analyseren en interpreteren. Op basis van die
stukken kan de student vervolgens een wetenschappelijk juridisch betoog
zowel schriftelijk als mondeling presenteren. Hij kan daarin een
kritische houding aannemen ten aanzien van onderzoek op het gebied van
het internationale en EU-belastingrecht.

Inhoud vak

Tijdens dit vak zullen tijdens bijeenkomsten een vijftal capita selecta
van het internationale en EU-belastingrecht worden behandeld. Voorts een
verdragsonderhandelingsspel gehouden.

Onderwijsvorm

Diverse werkvormen.

Toetsvorm

In collegejaar 2018/2019 werd het vak getentamineerd door middel van
voorbereidingsopdrachten voor vier van de zes bijeenkomsten, een opinie
(inclusief de
presentatie en verdediging daarvan) en participatie tijdens de
bijeenkomsten.
De toetsvorm voor collegejaar 2019/2020 wordt bekend gemaakt in de
studiewijzer.

Literatuur

De te onderzoeken literatuur en juridische bronnen worden via de
studiewijzer en Canvas bekendgemaakt.

Doelgroep

Dit vak is een extracurriculair vak binnen de master Fiscaal recht.

Overige informatie

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen dient u te zijn geselecteerd.
Daartoe dient u te solliciteren middels een motivatiebrief, CV,
cijferlijst(en) van voorgaande universitaire opleiding(en) en een
overzicht van de cijfers behaald tijdens de master Fiscaal recht.
Daarnaast zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden.

Afwijkende intekenprocedure

Voor dit vak moet u worden geselecteerd. Zie het veld 'Overige informatie' voor meer informaite over hoe u voor de selectie in aanmerking kunt komen.

Algemene informatie

Vakcode R_McIEBel
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
Examinator prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
Docenten prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
mr. drs. T. Hoekstra
mr. J. Gooijer

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege