Misdaadanalyse en daderprofilering

2019-2020

Doel vak

Studenten kennis en inzicht geven over de wetenschappelijke stand van
zaken van de theorie en praktijk van verschillende typen van
misdaadanalyse.

Inhoud vak

Misdaadanalyse is het gebruiken van (wetenschappelijke) methoden en
technieken voor
het analyseren van criminaliteit op strategisch, tactisch en
operationeel niveau.
Zo worden bijvoorbeeld jaarlijkse trends van typen misdrijven
onderzocht,
maar ook analyses gedaan van lopende - operationele - zaken.
Het vakgebied van de misdaadanalist ontwikkelt zich in hoog tempo,
waarbij de interactie tussen de praktijk en de wetenschap van groot
belang is.

In de colleges wordt aandacht besteed aan de actuele ontwikkeling binnen
de opsporing en handhaving naar informatie- en probleemgestuurd werken
om het kader te schetsen van de rol die misdaadanalyse daarin speelt.
De methoden en technieken van Misdaadanalyse en Daderprofilering komen
ook terug in het analyseren van interventies, bijv. een
gebiedsgebondenaanpak van de politie.
Een selectie van methoden van misdaadanalyse en daderprofilering komt
aan bod in het vak en worden deze voorzien van wetenschappelijke
reflectie.
Achtereenvolgens zullen strategische analyses vanuit probleemgestuurd
(POP-policing) perspectief en geografische analyses als Hot Spots worden
besproken. Meer specialistische vormen van criminaliteitsanalyse, bekend
als gedragskundige analyse, zoals geografische en psychologische
daderprofilering sluiten de reeks af.

Verschillende vormen van misdaadanalyse zullen in de toekomst een steeds
grotere rol spelen in de preventie, de opsporing en interventie van
criminaliteit, alsmede bij het ontwikkelen van beleid door politie,
justitie, het openbaar bestuur en de beveiligingsindustrie.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsvorm

Nader bekend te maken via Canvas.

Vereiste voorkennis

De voorkennis die is vereist voor de Master Opsporingscriminologie:
misdaadprofielen en misdaadbestrijding
geldt als vereiste voorkennis voor het vak Misdaadanalyse en
Daderprofilering.

De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen
van de boeken:
Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2014) Actuele
criminologie (8e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
Bijleveld, C.C.J.H. (2013) Methoden en Technieken van onderzoek in de
Criminologie (5e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Kronenberg, M. en B. de Wilde (2015) Grondtrekken van het Nederlandse
Strafrecht (6e druk) Den Haag: WoltersKluwer.

Literatuur

Nader bekend te maken via Canvas

Doelgroep

Het vak mag uitsluitend gevolgd worden door VU masterstudenten
Criminologie.

Algemene informatie

Vakcode R_Misd.anaC
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. J.J. van der Kemp
Examinator dr. J.J. van der Kemp
Docenten dr. J.J. van der Kemp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege