Multivariate analyse

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van een overzicht van gangbare multivariate methoden en
technieken voor empirisch criminologisch onderzoek. Het kunnen kiezen
van een bepaalde methode gegeven een bepaalde vraag en kenmerken van de
data. Het verkrijgen van vaardigheden van het gebruik van deze
technieken voor de beantwoording van multivariate vragen. De resultaten
kunnen interpreteren en terugvertalen naar wetenschappelijke en
beleidsimplicaties.

Inhoud vak

Algemeen overzicht van gangbare multivariate methoden en technieken voor
empirisch criminologisch onderzoek. Toepassing op echte datasets met
behulp van SPSS.

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem. Het vak draait om het aanleren van
statistische onderzoekstechnieken. Deze worden wel uitgelegd aan de hand
van voorbeelden zoals zedendelinquentie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en practica

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

C. Bijleveld & J. Commandeur. Multivariate Analyse. Boom Juridische
Uitgevers, laatste druk.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Overige informatie

Er dienen voor dit vak twee toetsen gemaakt te worden: een
theorietentamen en een SPSS-tentamen.

Algemene informatie

Vakcode R_Multiv.ana
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. C.J.W. van den Berg
Examinator dr. C.J.W. van den Berg
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: