Onderzoeksvaardigheden in de criminologie (verzwaard)

2019-2020

Doel vak

Het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een empirisch criminologisch
onderzoek.

Inhoud vak

Studenten uit het honours programma voeren individueel een empirisch
onderzoek uit van probleemstelling tot en met conclusie / discussie.
Het verzwaarde karakter ten opzichte van het reguliere vak
Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie kenmerkt zich door het
individuele traject, de mogelijkheid om zelf een onderwerp te kiezen en
een grotere complexiteit in termen van de vraagstelling en te gebruiken
onderzoeks- en analysemethoden.
Vervolgens wordt hierover gerapporteerd.

Toetsvorm

Werkstuk

Vereiste voorkennis

Ingangseis:

- het vak Methoden en technieken (van criminologisch onderzoek)

Literatuur

Studenten verzamelen zelf literatuur bij de onderzoeksvraag van hun
werkstuk.

Afwijkende intekenprocedure

Intekenen voor het honoursvak Onderzoeksvaardigheden verzwaard gaat via het reguliere vak Onderzoeksvaardigheden, Neem daarna contact op met de vakcoordinator voor meer informatie en het maken van afspraken.

Algemene informatie

Vakcode R_OndzVHon
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. M.D.S. Wijkman
Examinator dr. mr. M.D.S. Wijkman
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.