Profileringsvak verdieping BTW (Universiteit Leiden)

2019-2020

Doel vak

.

Inhoud vak

.

Onderwijsvorm

.

Toetsvorm

.

Doelgroep

Dit vak is een keuzevak voor de afstudeerrichting Indirecte belastingen
van de master Fiscaal recht.

Overige informatie

Dit vak wordt gegeven aan Universiteit Leiden. Voor meer
informatie over inschrijven voor het vak ga naar: www.indirecttax.nl.

Algemene informatie

Vakcode R_PVBTW
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. T. Hoekstra
Examinator mr. drs. T. Hoekstra
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.