Privatissimum

2019-2020

Doel vak

Doel van het vak is beter inzicht te krijgen in diverse verspreide
onderdelen van het ondernemingsrecht en actuele ontwikkelingen daarin.
Het betreft vaak onderwerpen en ontwikkelingen die in de handboeken
slechts in beperkte mate worden behandeld of aangestipt, maar die in de
ondernemingspraktijk vandaag de dag met regelmaat aan de orde komen.
Ook kan het gaan om onderstromen in het ondernemingsrecht die van
materiele invloed zijn op de ontwikkelingstendensen daarvan. Bij de
onderwerpen wordt veel aandacht besteed aan de dynamiek van de praktijk
waarin deze naar voren komen, en de invloed daarvan op de toepassing van
de normen.

Inhoud vak

Actuele onderwerpen en ontwikkelingen in met name het ondernemingsrecht.

Onderwijsvorm

Werkgroepen - deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Op interactieve wijze worden opdrachten en referaten van de studenten
besproken. Iedere student moet een presentatie houden over een
onderwerp, en een andere student treedt daarbij vervolgens als referent
op . Voorts wordt schriftelijk een opdracht gemaakt.

Toetsvorm

De volgende onderdelen maken deel uit van de toetsing:

- Presentaties,
- Optreden als opponent/referent,
- Opdrachten,
- Verplichte deelname aan de werkgroepen.

Literatuur

Literatuur wordt per onderwerp opgegeven.

Algemene informatie

Vakcode R_Privatissi
Studiepunten 6 EC
Periode P3+4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. A.F. Verdam
Examinator prof. mr. A.F. Verdam
Docenten prof. mr. A.F. Verdam

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege