Project criminologie (academische kern)

2019-2020

Doel vak

Het doel van Project criminologie is het aanleren van wetenschappelijke
schrijf- en presentatievaardigheden waarover de student in de verdere
studie en latere carrière als criminoloog dient te beschikken. Daarnaast
heeft het vak tot doel om de student basale informatievaardigheden bij
te brengen.

Inhoud vak

Het vak Project criminologie is een introducerend vak dat de nadruk legt
op vaardigheden die de student nodig heeft voor de rest van de studie en
de latere carrière als criminoloog.
Vaardigheden die aan bod komen zijn: het schrijven van een
wetenschappelijke tekst, het verzorgen van een mondelinge presentatie,
het raadplegen van criminologische bronnen, het verzamelen van
informatie uit juridische en sociaal-wetenschappelijke bibliotheken en
(digitale) databestanden, en het verwerken van deze wetenschappelijke
literatuur in een paper.

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
De studenten schrijven een beschrijvende paper over een
zelfgekozen onderwerp. Uit de onderwerpen van de afgelopen jaren,
blijkt dat dit vaak maatschappelijke onderwerpen betreffen.
Etnisch profileren, etniciteit en criminaliteit en de vicieuze
cirkel van geweld zijn hiervan voorbeelden.

Gebruik maken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen
Studenten schrijven een sociaalwetenschappelijke paper, dus
inzichten uit bijv. sociologie, psychologie of rechten.

Toetsvorm

Paper en presentatie

Literatuur

Het te gebruiken boek wordt bekend gemaakt op Canvas.
Studiehandleiding Project Criminologie (digitaal beschikbaar via
Canvas) en aanvullende literatuur over het onderwerp van de paper,
zelf te verzamelen.

Overige informatie

Meer informatie over de inhoud en opzet van het vak is te vinden in de
studiehandleiding, welke voor aanvang van het vak op Canvas wordt
geplaatst.

Afwijkende intekenprocedure

Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herhalers kunnen zich vanaf 30 augustus 2019 intekenen.

Algemene informatie

Vakcode R_ProjC
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator A.C. Hildebrandt MSc
Examinator A.C. Hildebrandt MSc
Docenten dr. M. Slotboom
dr. A.W.E.A. De Zutter MPhil
dr. M.P. Bolhuis
S.J. Luijk MSc
N. Versteege
A.C. Hildebrandt MSc
I. Regan MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum