Academische vaardigheden onderzoekstalent

2019-2020

Doel vak

In de cursus Proposal Writing leren studenten hoe zij een
wetenschappelijk onderzoeksvoorstel schrijven en presenteren. Daarbij is
aandacht voor academische, commerciële en Europese
onderzoeksvoorstellen. In de cursus wordt geoefend met de opbouw van het
voorstel, het onderzoeksdesign, de methode van onderzoek, de planning en
het budget. Studenten krijgen een mediatraining en oefenen met het
vertalen van onderzoeksresultaten voor niet-wetenschappelijk publiek.
Daarnaast wordt geoefend in het presenteren van een onderzoeksvoorstel
voor een publiek of wetenschappelijke commissie.

Inhoud vak

In de eerste bijeenkomst oefenen studenten met de zogenaamde Elevator
Pitch. Er is voorlichting over de procedure en beoordeling van NWO
subsidievoorstellen en het belang van valorisatie. Voor de eerste
deelopdracht becommentariëren studenten een bestaand onderzoeksvoorstel
en zij leren een abstract te schrijven. Voor de tweede deelopdracht
maken zij een planning en een budget. Voor de derde deelopdracht
schrijven zij een persbericht. Voor de vierde deelopdracht schrijven zij
een 'Kennislink'-artikel. De eindopdracht bestaat uit het schrijven van
een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel op basis van het lopende
scriptieonderzoek en volgens de format NWO Onderzoekstalent. Elke
student presenteert dit onderzoeksvoorstel tijdens de laatste
bijeenkomst.

Onderwijsvorm

Er zijn wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten. Studenten nemen actief
deel aan deze bijeenkomsten.

Toetsvorm

Presentatie, onderzoeksvoorstel en deelopdrachten.

Literatuur

Literatuur zal beschikbaar zijn op Canvas.

Doelgroep

Proposal Writing is uitsluitend bedoeld voor studenten die deelnemen aan
de Research Talent Track .

Algemene informatie

Vakcode R_PropWr
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. V.R. van der Geest
Examinator dr. V.R. van der Geest
Docenten dr. V.R. van der Geest

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.