Rechtspsychologie

2019-2020

Doel vak

Studenten krijgen kennis en inzicht in de psychologische aspecten van
opsporing, vervolging en berechting.

Inhoud vak

In het vak Rechtspsychologie staan de psychologische
aspecten in de opsporing en van het strafproces centraal.
Aan de hand van empirische analyses van enkele geruchtmakende strafzaken
(denk bijvoorbeeld aan de
Puttense moordzaak, Schiedammer parkmoord, Deventer moordzaak, Eper
incestzaak), zullen veel voorkomende problemen bij opsporing, vervolging
en berechting vanuit een rechtspsychologische c.q. strafvorderlijke
invalshoek aan de orde worden gesteld, zoals: recherche en grootschalig
onderzoek, seksueel misbruik en hervonden herinneringen, valse
bekentenissen, de geursorteerproef en bewijs en de beslissing van de
rechter.

Toetsvorm

Digitaal tentamen

Literatuur

Routes van het Recht (2017). Peter J. van Koppen, Jan. W. de Keijser,
Robert Horselenberg en Marko Jelicic

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Aanbevolen voorkennis

De benodigde voorkennis voor het vak Rechtspsychologie is dezelfde als
die van de minor Forensische Criminologie:

Enige kennis strafrecht
De vakken die in de minor worden gegeven, zijn ingebed in het
Nederlandse strafrechtelijke systeem. Enige basiskennis van het
Nederlandse strafrecht en haar procedures is dan ook noodzakelijk voor
het volgen van deze minor. Door de docenten van de minorvakken wordt
uitgegaan van enige voorkennis.

Strafrechtliteratuur als naslagwerk en voor zelfstudie:
- M. Kronenberg & B. de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse
strafrecht, Kluwer.
- Boorsma, J.S.W. & Tijhuis, A.J.G. Actoren in de strafrechtspleging -
een inleiding. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (106 p.)

Algemene informatie

Vakcode R_R.psy
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. A.W.E.A. De Zutter
Examinator dr. A.W.E.A. De Zutter
Docenten A.C. Hildebrandt MSc
dr. J.J. van der Kemp
dr. A.W.E.A. De Zutter
M. Veldhuizen MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: