Research Track Portfolio

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Doel van het Research Track Portfolio is dat studenten hun persoonlijke
interesses ontplooien en academische vaardigheden ontwikkelen in de
onderzoekspraktijk.

Inhoud vak

Research Track Portfolio (Capita Selecta) is een onderdeel van de
Research Talent Track in de master Criminologie. Geselecteerde studenten
stellen onder begeleiding van een mentor (senior onderzoeker) hun eigen
portfolio samen. Het portfolio biedt studenten de ruimte om hun
persoonlijke interesses verder te ontplooien en academische vaardigheden
te ontwikkelen in de onderzoekspraktijk. Het portfolio wordt
samengesteld uit verschillende activiteiten, zoals: congres- en
werkbezoek, een workshop organiseren, onderzoek presenteren, een
factsheet maken, een research note schrijven, of een
nemokennislink-artikel publiceren. Deze activiteiten omvatten in totaal
336 uur, 12 EC.

Onderwijsvorm

Capita Selecta

Toetsvorm

Studenten leveren een kort verslag in bij de coördinator (met eventuele
eindproducten) waaruit blijkt dat zij de activiteiten hebben uitgevoerd.

Doelgroep

Research Track Portfolio is voor studenten die geselecteerd zijn voor de
Talent Track Criminologie.

Algemene informatie

Vakcode R_RTPort
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. V.R. van der Geest
Examinator dr. V.R. van der Geest
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.