Scriptie Master Rechtsgeleerdheid

2019-2020

Inhoud vak

De scriptie is een verplicht onderdeel van alle masteropleidingen. Je
scriptie is het verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek, dat in
het kader van de opleiding past. Meer informatie vind je in de
scriptiehandleiding op VUnet.

Algemene informatie

Vakcode R_ScripRe
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.