Sociaal recht

2019-2020

Doel vak

Na afronding van de cursus Sociaal recht heeft de student een
fundamentele kennis van en inzicht in de volgende kernleerstukken van
het sociaal recht:

- Kwalificatie arbeidsovereenkomst;
- Flexibiliteit in de arbeidsovereenkomst;
- Arbeid en loon;
- Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
- Gelijke behandeling;
- Ontslagrecht;
- Collectief arbeidsrecht;
- Medezeggenschap;
- Socialezekerheidsrecht (uitsluitend werknemersverzekeringen).

Studenten kunnen voorts met deze kennis en dit inzicht een betrekkelijk
eenvoudige sociaalrechtelijke casus systematisch aanpakken en oplossen.

Inhoud vak

In het vak Sociaal recht verkrijgt de student een gedegen basiskennis
van de belangrijkste leerstukken van het sociaal recht (beginnend bij
het aangaan van de arbeidsovereenkomst, gevolgd door een bespreking van
de belangrijkste rechten en verplichtingen tijdens het dienstverband,
het ontslagrecht, het collectieve arbeidsrecht en het sociale
zekerheidsrecht).
Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de
historische/maatschappelijke achtergrond van de besproken rechtsregels.

Law in action
Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema. Zo wordt het maatschappelijk probleem van
toename van het aantal zzp’ers, flexarbeiders en ouderen op de
arbeidsmarkt in de hoorcolleges en werkgroepen aangesneden om de
arbeidsrechtelijke regels aan de hand van dat thema uit te
leggen.

Onderwijsvorm

Er zijn twee hoorcolleges en twee werkgroepen per week. In de
hoorcolleges worden de belangrijkste leerstukken van het sociaal recht
uiteengezet. Bepaalde thema's worden, in aanvulling op de colleges,
uitgewerkt via kennisclips.
De thema’s worden verder uitgediept in de werkgroepen, waarin
voornamelijk casus worden besproken.

Toetsvorm

Geroosterd digitaal tentamen.

Literatuur

Nader bekend te maken via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Algemene informatie

Vakcode R_Soc.Re
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate
Examinator mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate
Docenten mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate
mr. L. van den Berg
prof. dr. K. Boonstra
mr. dr. W.L. Roozendaal
mr. C. van den Bor

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: