Stage ondernemingsrecht

2019-2020

Doel vak

Tijdens de stage draait de student mee in de praktijk van een van de aan
de Master deelnemende advocatenkantoren op de Zuidas. Doordat hij daar
praktische juridische problemen moet oplossen (of tenminste suggesties
daartoe moet aandragen), stukken schrijft, presentaties houdt en met
collega's van gedachten wisselt, neemt zijn kennis van het relevante
rechtsgebied toe, verbeteren zijn schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid en raakt hij bekend met de maatschappelijke
context waarin het recht functioneert.

Inhoud vak

Het zal steeds zo zijn dat de student tijdens de stage te maken krijgt
met problemen uit de ondernemingsrechtelijke rechtspraktijk. De
Zuidaskantoren zijn langs de lijnen van verschillende rechtsgebieden
opgesplitst in praktijkgroepen. Met welk onderwerpen de student precies
te maken krijgt, is afhankelijk van de praktijkgroep waar hij wordt
geplaatst.

Onderwijsvorm

N.v.t. (Stage, FT meedraaien in de praktijd)

Toetsvorm

Geen eindtoets. het schrijven van een stageverslag is verplicht.

Literatuur

N.v.t.

Algemene informatie

Vakcode R_Stage.Ond
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. J.L. Smeehuijzen
Examinator prof. dr. J.L. Smeehuijzen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.