Straflab

2019-2020

Doel vak

In het vak Straflab krijgen studenten de mogelijkheid om deel te nemen
aan onderzoeksprojecten van de sectie Strafrecht. De studenten
ondersteunen de onderzoekers, bijvoorbeeld bij het doen van
literatuuronderzoek, rechtspraakanalyses en rechtsvergelijking. Aldus
verkrijgen studenten specialistische kennis van een bepaald
materieelrechtelijk of strafprocesrechtelijk vraagstuk. Daarnaast
ontwikkelen studenten hun analytische vaardigheden doordat zij kritisch
leren nadenken over complexe juridische problemen en juridische bronnen
(literatuur en rechtspraak) leren te analyseren en interpreteren.
Tenslotte oefenen studenten met het uitvoeren van rechtswetenschappelijk
onderzoek en met het schrijven van wetenschappelijke teksten, waarmee
zij hun onderzoeksvaardigheden verbeteren.

Inhoud vak

Ieder jaar kunnen studenten in september en februari solliciteren voor
een onderzoeksplek bij één van de onderzoekprojecten die op dat moment
door de onderzoekers van de sectie Strafrecht worden uitgevoerd. Het
aantal studenten dat wordt aangenomen, is afhankelijk van welke
onderzoeksprojecten lopen, en in welke fase deze projecten zich
bevinden. Uitgangspunt is dat de studenten in tweetallen gedurende één
semester (september-december of februari-mei) aan een onderzoekproject
worden verbonden. Studenten worden geselecteerd op basis van hun
cijferlijst, cv, en een motivatiebrief. In het bijzonder wordt gelet op
hun ervaring en affiniteit met het doen van wetenschappelijk onderzoek,
en met de interesse van studenten in het onderwerp van het
onderzoeksproject waar zij voor solliciteren.

Onderwijsvorm

Per onderzoeksproject maken studenten met hun begeleider afspraken over
de vorm en invulling van de onderzoeksondersteuning. Studenten zullen
hun werkzaamheden in ieder geval gedeeltelijk uitvoeren op de afdeling
Strafrecht.

Toetsvorm

De studenten worden getoetst op basis van de schriftelijke stukken die
zij inleveren. Als uitgangspunt geldt dat studenten 2 stukken (bijv. een
literatuuroverzicht en een rechtspraakanalyse) schrijven van ieder 5.000
woorden. Daarnaast wegen ook hun professionaliteit en de samenwerking
tussen de studenten mee in het eindoordeel.

Doelgroep

Straflab staat open voor studenten uit de afstudeerrichting Strafrecht
van de Master Rechtsgeleerdheid.

Afwijkende intekenprocedure

Voor meer informatie over het vak Straflab kunnen studenten contact opnemen met Lonneke Stevens (l.stevens@vu.nl).

Algemene informatie

Vakcode R_StrLa
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. L. Stevens
Examinator prof. mr. L. Stevens
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.