Tax & technology II (Tilburg)

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

.

Inhoud vak

.

Onderwijsvorm

.

Toetsvorm

.

Literatuur

.

Doelgroep

Dit vak is verplicht voor de afstudeerrichting Tax & Technology van de
master Fiscaal recht.

Overige informatie

This course will be given at Tilburg University. If you are interested
in following this course, pleas contact a.h.bomer@vu.nl and register as
a bijvakker/guest student at the Tilburg University. See:
www.taxandtechnology.com.

Algemene informatie

Vakcode R_TT2
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. T. Hoekstra
Examinator mr. drs. T. Hoekstra
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.