Taaltoets Criminologie

2019-2020

Inhoud vak

Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij
aanvang van zijn eerste inschrijving voor het eerste studiejaar de
diagnostische VU-taaltoets Nederlands af.

De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de
onderdelen grammatica, spelling, woordenschat en structuur (formuleren).

De student die geen voldoende resultaat (beoordeling ‘midden’ of ‘hoog’)
voor de VU-taaltoets behaalt, volgt de ‘Bijspijkercursus Nederlands’ van
het Taalloket. Als de cursus is gevolgd dan is aan de vereisten van de
taaltoets voldaan.

Het eindcijfer voor het vak Project criminologie (academische kern)
wordt pas toegekend als aan de taaltoetseis is voldaan.

Algemene informatie

Vakcode R_TaaltCrim
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator G.J.M. Ettema
Examinator G.J.M. Ettema
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.