Taaltoets

2019-2020

Doel vak

.

Inhoud vak

Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij
aanvang van zijn eerste inschrijving voor het eerste studiejaar de
diagnostische VU-taaltoets Nederlands af.

De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de
onderdelen grammatica, spelling, woordenschat en structuur (formuleren).

De student die geen voldoende resultaat (beoordeling ‘midden’ of ‘hoog’)
voor de VU-taaltoets behaalt, volgt de ‘Bijspijkercursus Nederlands’ van
het Taalloket en legt binnen die cursus opnieuw de VU-taaltoets af.

Per collegejaar heeft een student drie mogelijkheden om aan het
taaltoetsvereiste te voldoen.

Alleen als deze taaltoets cursus met een voldoende wordt afgesloten dan
is aan de vereisten van de taaltoets voldaan.

Het eindcijfer voor het vak Juridische vaardigheden (academische kern)
wordt pas toegekend als aan de taaltoetseis is voldaan..

Onderwijsvorm

.

Toetsvorm

.

Algemene informatie

Vakcode R_Taaltoets
Studiepunten 0 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator G.J.M. Ettema
Examinator G.J.M. Ettema
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.