Tax Assurance voor indirecte belastingen

2019-2020

Doel vak

.

Inhoud vak

.

Onderwijsvorm

.

Toetsvorm

.

Doelgroep

Dit vak is een keuzevak voor de afstudeerrichting Indirecte belastingen
en voor de afstudeerrichting Tax & Technology van de master Fiscaal
recht.

Overige informatie

Dit vak wordt gegeven aan Tilburg University. Voor meer
informatie over inschrijven voor het vak ga naar: www.indirecttax.nl
(afstudeerrichting Indirecte belastingen) dan wel
www.taxandtechnology.com (afstudeerrichting Tax & Technology).

Algemene informatie

Vakcode R_TaxAs2
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. T. Hoekstra
Examinator mr. drs. T. Hoekstra
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.