Arbeid, burgerschap en sociale participatie

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen:

Kennis en inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de vormen en uitkomsten van maatschappelijke participatie in
ontwikkelde samenlevingen;
(2) de belangrijke theorieën over participatie in arbeid, politieke
en sociale bewegingen en (in)formele sociale verbanden
(3) de mogelijke toepassingen van deze theorieën in empirisch
onderzoek;
(4) belangrijke ontwikkelingen in het beleid in Nederland op het gebied
van arbeid en zorg

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(5) de geleerde theorieën en concepten toepassen op hedendaagse
voorbeelden van en discussies over maatschappelijke participatie in
individuele leesopdrachten;
(6) een essay schrijven over een zelfgekozen actueel probleem op het
gebied van maatschappelijke participatie

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijkt van:
(7) een kritische houding innemen tegenover gangbare
(beleids)veronderstellingen in de samenleving over maatschappelijke
participatie

Communicatie. De student bezit:
(8) de vaardigheid een schriftelijk betoog houden over de wijze waarop
verschillende theorieën toegepast kunnen worden op een bepaald
maatschappelijk vraagstuk in de individuele leesopdrachten;
(9) de vaardigheid een essay schrijven over een actueel probleem op het
gebied van maatschappelijke participatie waarin ontwikkelingen in beleid
en samenleving (demografie, individualisering, modernisering)
theoretisch geduid worden;
(10) de vaardigheid om aan de hand van een discussieopdracht
een kritische bespreking te voeren over een
actueel relevant thema met studiegenoten

Inhoud vak

Studenten krijgen een overzicht van belangrijke sociologische,
gerontologische,
economische en psychologische theorieën over verschillende vormen van
maatschappelijke participatie en verdiepen zich in specialistische
kennis over participatie op de arbeidsmarkt, in politieke en sociale
bewegingen, en sociale participatie in vrijwilligerswerk, organisaties
en verenigingen en in informele sociale verbanden. Het accent ligt op
Nederland en landen die vergelijkbaar zijn met Nederland, en waar sprake
is
van een terugtredende verzorgingsstaat.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Individuele leesopdrachten, individuele eindopdracht en participatie in
discussieopdracht.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Masterstudenten Sociologie
De cursus staat ook open als keuzevak voor Masterstudenten van de FSW

Toelichting Canvas

Alle informatie voor dit vak vind je op Canvas. Dat betreft de
studiehandleiding, de links naar literatuur, en de individuele
opdrachten. Op Canvas zetten we ook Discussie open, waar vragen over de
stof gesteld kunnen worden en de vragen en onze antwoorden voor iedereen
zichtbaar zijn.

Algemene informatie

Vakcode S_ABSP
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.I. Broese Van Groenou
Examinator prof. dr. M.I. Broese Van Groenou
Docenten prof. dr. M.I. Broese Van Groenou
dr. D. Pavlopoulos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege