Bestuur, politiek en samenleving

2019-2020

Doel vak

Zie de beschrijving bij The Governance and Politics of Social Problems
(S_GPSP)

Inhoud vak

Zie de beschrijving bij The Governance and Politics of Social Problems
(S_GPSP)

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk (digitaal) tentamen in het Nederlands.

Literatuur

zie The Governance and Politics of Social Problems (S_GPSP)

Doelgroep

Eerstejaarsstudenten bachelor Bestuur en Organisatie

Overige informatie

Eerstejaarsstudenten bachelor Bestuur en Organisatie volgen voor dit vak
samen met de eerstejaars Politicologie de hoorcolleges van The
Governance and Politics of Social Problems (S_GPSP).
Politicologiestudenten maken het tentamen in het Engels (onder de code
S_GPSP), maar voor B&O-studenten is het tentamen in het Nederlands
(vandaar de afwijkende vakcode en -naam)

Algemene informatie

Vakcode S_BPS
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.D. Bannink
Examinator dr. D.B.D. Bannink
Docenten dr. J.J. van Baardewijk MA
dr. A.P.M. Krouwel
dr. D.B.D. Bannink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: