Besturen van de samenleving

2019-2020

Doel vak

We zullen beargumenteren dat de manier waarop onze samenleving bestuurd
wordt niet tijdloos is, maar juist iets zegt over de tijd waarin wij
leven, en dat sommige manieren van besturen misschien nieuw lijken, maar
in feite al eeuwen oud zijn. Daarmee hopen we de vernieuwingen in het
besturen van de samenleving begrijpelijk te maken. Wat voor ontwikkeling
maakt ons bestuur nu precies door, en hoe verhoudt die zich tot de
ontstaansgeschiedenis van het bestuur in Nederland? Hoe ziet dat eruit
als we naar specifieke beleidsterreinen kijken, bijvoorbeeld veiligheid
of zorg? En wat betekent dat voor de vaardigheden die we in de toekomst
nodig hebben?

Inhoud vak

Governance, netwerksturing, marktwerking, laatmoderniteit: woorden die
te maken hebben met de nieuwe manieren waarop de Nederlandse samenleving
bestuurd wordt. Maar zijn die manieren wel zo nieuw als ze lijken? En
wat is er dan vernieuwd? Als we de veranderingen in de manier van
besturen willen duiden, dan moeten we eerst begrijpen hoe het bestuur
van onze samenleving zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Wat
voor zin heeft het bijvoorbeeld om te praten over ‘laatmoderniteit’ als
we niet weten wat ‘moderniteit’ inhoudt? In Besturen van de Samenleving
proberen we te ontdekken welke ontwikkelingen er achter de hypes en
labels schuilgaan. We laten zien dat er in het ‘’samen leven’’ in de 21e
eeuw sprake is van een vervagende grens tussen het private en publieke
domein (denk aan het ‘nieuwe’ werken, big data, vormen van e-health en
e-learning). Wat betekent dit voor de individuele vaardigheden als
bestuurder en zouden we ook niet meer moeten leren over het besturen van
het persoonlijk leven?

Onderwijsvorm

Werkcolleges. Ook zullen we met serious gaming leren en experimenteren
om meer greep te krijgen op verschillende vormen van beleids- en
organisatieontwikkeling in de publieke sector.
Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht.

Toetsvorm

Studenten voeren zelfstandig een (literatuur)onderzoek uit dat
resulteert in mondelinge presentatie in de vorm van een (co)referaat en
een paper.

Literatuur

- Wagenaar, P., T. Kerkhoff & M. Rutgers (red.) (2011). Duizend jaar
openbaar bestuur in Nederland: Van patrimoniaal bestuur naar
waarborgstaat. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046902127. Prijs: €32,50.
- Artikelen (canvas)
- Weblectures (canvas)

Doelgroep

Studenten bachelor B&O afstudeerrichting Bestuurswetenschap

Algemene informatie

Vakcode S_BS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.P. Wagenaar
Examinator dr. F.P. Wagenaar
Docenten dr. D.B.D. Bannink
dr. F.P. Wagenaar

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: