Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 3

2019-2020

Doel vak

Bachelorwerkgroep 3 is een vervolg op Bachelorwerkgroep 1 en 2 en loopt
van februari tot medio juni 2020. De academische vaardigheden die je in
Bachelorwerkgroep 1 en Bachelorwerkgroep 2 hebt geleerd, worden in
Bachelorwerkgroep 3 verder geoefend en uitgebreid. De nadruk ligt op de
analyse en verslaglegging van kwalitatief onderzoek, en op de
presentatie van onderzoeksbevindingen voor verschillende doelgroepen.

Inhoud vak

Centraal in Bachelorwerkgroep 3 staat de bestudering van een
maatschappelijk domein vanuit bestuurs- en organisatiewetenschappelijk
perspectief. Samen met medestudenten heb je in Bachelorwerkgroep 2 een
kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar een aspect van dit domein. In
periode 4 ga je aan de slag met het analyseren van de verzamelde data.
In periode 5 schrijf je op basis hiervan een wetenschappelijk artikel en
een opiniestuk. In periode 6 ten slotte werk je met je groepje aan
een mondelinge presentatie van je onderzoeksbevindingen.

Onderwijsvorm

Werkgroep. Wekelijkse werkgroepbijeenkomsten waarin opdrachten worden
besproken, en uitgevoerd. Aanwezigheid is bij al deze bijeenkomsten
verplicht.

Toetsvorm

Individuele toetsen en groepstoetsen. Getoetst worden de
interpretatie van kwalitatieve onderzoeksdata (periode 4/5), het
wetenschappelijk artikel (periode 5), het opinieartikel (periode 5/6) en
de mondelinge presentatie van het onderzoek (periode 6). Voor elk van de
deeltoetsen dien je tenminste een 6 te behalen. Deeltoetsen kunnen één
keer worden herkanst.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 2

Literatuur

Literatuur wordt aan het begin van de cursus vermeld op Canvas.

Doelgroep

Bachelorstudenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Overige informatie

Voorwaarde voor toekenning van het cijfer voor dit vak is dat ook
voldaan is aan de vereisten van het mentoraat jaar 1.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen

Aanbevolen voorkennis

Afronding van Bachelorwerkgroep 1.

Algemene informatie

Vakcode S_BWGBO3
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Examinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.