Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 5: Organisatiewetenschap

2019-2020

Doel vak

Na afronding van dit vak ben je in staat:
• Eerder opgedane kennis toe te passen op de praktijk;
• Een organisatieadvies te formuleren en schriftelijk en mondeling te
rapporteren;
• Constructief samen te werken in teamverband, de eigen rol daarin te
herkennen en eigen kwaliteiten in te brengen.

Inhoud vak

Bachelorwerkgroep 5 geeft je inzicht in wat het inhoudt om als
consultant, samen met collega’s, aan de slag te gaan met
organisatievraagstukken. Het vak is een verdieping en toepassing van de
kennis opgedaan in de vakken van de keuzerichting
‘Organisatiewetenschap’, en integreert academische kennis en
professionele vaardigheden. Je leert de vertaalslag te maken van
organisatietheorie naar de praktijk en weer terug. Dit doe je in kleine
consultancy teams. Naast het toepassen van kennis, oefen je ook
professionele vaardigheden als teamwork, presenteren, en rapporteren. Je
werkt zodoende aan individuele ontwikkeling en teamontwikkeling aan de
hand van specifieke interventies.

Onderwijsvorm

Werkgroep. Ongeveer tien bijeenkomsten verspreid over de periodes 4, 5
en 6, met de nadruk op periode 6. Deze bijeenkomsten zijn verplicht.

Toetsvorm

Paper (organisatieadvies - groepsopdracht);
Mondelinge presentatie (organisatieadvies - groepsopdracht);
Individueel portfolio.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt in Canvas.

Doelgroep

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap, track
Organisatiewetenschap

Overige informatie

Voorwaarde voor toekenning van het cijfer voor dit vak is dat ook
voldaan is aan de vereisten van het mentoraat jaar 2.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen.

Aanbevolen voorkennis

Deelname aan 'Organizational Culture and Change' en 'Strategie en
besluitvorming'.

Algemene informatie

Vakcode S_BWGBO5O
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. Y.T.A. Taminiau
Examinator dr. Y.T.A. Taminiau
Docenten dr. Y.T.A. Taminiau

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.