Economie, markt en overheid

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van kennis van en inzicht in de verhouding tussen
overheid, markt en non-profitsector, positieve en normatieve theorieën
over ordening van en interventies in markten door de staat.

Inhoud vak

Het onderwerp van dit blok betreft de afbakening van het publieke
domein, de ordening van markten en de mogelijkheden voor en effecten van
overheidsinterventies in markten. De invalshoek is een economische, in
die zin dat de welvaartseffecten van verschillende taakverdelingen,
ordeningen en interventies steeds het oriëntatiepunt vormen. Vragen die
aan de orde komen zijn onder meer: Welke taken horen in het publieke
domein thuis? Wanneer en hoe dient de overheid zich met de ordening van
markten te bemoeien? Wat zijn de effecten van verschillende typen van
interventies van overheden in marktprocessen? Op de genoemde vragen
worden zowel positieve/empirische antwoorden gezocht - wat is de
feitelijke rol van de overheid en wat zijn de welvaartseffecten van dat
optreden - - als normatieve - wat zou de rol van de overheid moeten en
kunnen zijn als we een maximale bevrediging van maatschappelijke
behoeften willen bereiken? In het blok is onder meer aandacht voor de
theorie van de collectieve goederen, principal-agent theorie, de public
choice benadering en transactiekostentheorie.

Onderwijsvorm

De onderwijsvorm van EMO is een hoorcollege, waarbij veel ruimte is voor
interactie en discussies over de stof en toepassing op actuele
beleidsproblemen.

Toetsvorm

Digitale schriftelijke toets bestaande uit een multiple-choice deel en
open essay-vragen. De open vragen worden enkele weken voor de
tentamendatum bekend gemaakt en kunnen thuis worden voorbereid.

Literatuur

Uitgewerkt collegedictaat (ca. 200 pp) en geselecteerde artikelen. Alles
wordt via canvas ter beschikking gesteld.

Doelgroep

2e jaars bachelorstudenten B&O, richting bestuurskunde; 2e jaars
bachelorstudenten POL, richting Nationale politiek en bestuur

Algemene informatie

Vakcode S_EMO
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. P.J. de Vries
Examinator drs. P.J. de Vries
Docenten drs. P.J. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: