Gedrag en communicatie in organisaties

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus hebben studenten (a) een overzicht van theorieën
en modellen vanuit organisatiewetenschappen, communicatiewetenschap, en
andere relevante onderzoeksgebieden om gedrag en communicatie op het
werk te verklaren op het niveau van het individu, de groep, en de
organisatie als geheel, (b) kennis over een grote verscheidenheid aan
onderwerpen zoals werk-gerelateerde attitudes en motivatie,
groepsdynamica en teamwerk, besluitvorming en conflicthantering, macht
en leiderschap, en organisatieverandering, en (c) ervaring met het
toepassen van deze kennis bij het oplossen van relevante casussen.

Inhoud vak

Theorieën en modellen vanuit organisatiewetenschappen,
communicatiewetenschap, en andere relevante onderzoeksgebieden worden
geïntroduceerd om gedrag en communicatie op het werk te verklaren op het
niveau van het individu, de groep, en de organisatie als geheel. Tijdens
de hoorcolleges wordt kennis gepresenteerd over een grote
verscheidenheid aan onderwerpen zoals werk-gerelateerde attitudes en
motivatie, groepsdynamica en teamwerk, besluitvorming en
conflicthantering, macht en leiderschap, en organisatieverandering. In
de bijbehorende werkcolleges wordt kennis toegepast door het oplossen
van een aantal relevante casussen in teamverband.

Onderwijsvorm

Hoor-, en werkcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht.

Toetsvorm

Digitaal tentamen en uitwerking van relevante casussen in teamverband.

Literatuur

Boek: Kreitner, R., & Kinicki, A. (2013). Organizational Behavior (10th
ed.). New York, NY: McGraw Hill. Een editie van dit boek voor studenten
is te koop bij de VU boekhandel. Naast het boek bestaat de
cursusliteratuur uit een elektronische reader met enkele
wetenschappelijke artikelen. De inhoud van deze reader wordt bekend
gemaakt op de Canvas pagina van het vak.

Doelgroep

Bachelor studenten CW en B&O.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Toelichting Canvas

Het is verstandig om voor aanvang van de cursus de Canvas pagina te
raadplegen voor aanvullende informatie.

Algemene informatie

Vakcode S_GCO
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.W. Ouwerkerk
Examinator dr. J.W. Ouwerkerk
Docenten dr. J.W. Ouwerkerk
dr. ir. K.J.P.M. van Erp
L.K.M. Berkelmans MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: