Interne communicatie en nieuwe media

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus hebben studenten
• kennis over de rol van interne communicatie als onderdeel van
corporate communicatie,
• een overzicht van theorieën over interne communicatie en het
gebruik van media in organisaties,
• inzicht in de gevolgen van het gebruik van (nieuwe) media binnen
organisaties voor het gedrag van medewerkers, en
• ervaring met het toepassen van deze kennis op relevante casussen
uit de praktijk.

Inhoud vak

Dit vak begint met een korte uiteenzetting van theorieën over interne
communicatie en het gebruik van media in organisaties (media richness
model, social information
processing model, dual-capacity model). Hierna wordt aan de hand van
verschillende specifieke thema’s aandacht besteed aan de rol van nieuwe
media binnen organisaties, waarbij de effecten op het gedrag van
individuele medewerkers centraal staan. Thema’s die aan bod komen zijn
bijvoorbeeld leiderschap in virtuele organisaties, identificatie en
betrokkenheid van virtuele medewerkers, het zogenaamde "Nieuwe Werken",
het werken in virtuele teams, sociale media en kennismanagement, en
problematische gevolgen van mediagebruik in organisaties zoals
"cyberloafing". In de bijbehorende werkcolleges worden wetenschappelijke
artikelen over deze thema's gepresenteerd, en wordt in groepsverband
gewerkt aan de uitwerking van een casus.

Onderwijsvorm

Hoor-, en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, individuele literatuurpresentatie, en uitwerking
van een casus in groepsverband.

Literatuur

Elektronische reader met wetenschappelijke artikelen (wordt bekend
gemaakt via Canvas).

Doelgroep

Master studenten CW met de afstudeerrichting Corporate communicatie en
nieuwe media.

Overige informatie

Aanwezigheid werkcolleges verplicht.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_ICNM
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.W. Ouwerkerk
Examinator dr. J.W. Ouwerkerk
Docenten dr. J.W. Ouwerkerk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.