Inleiding Communicatiewetenschap

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus is de student in staat om:
- te beschrijven waar communicatiewetenschap zich mee bezig houdt en hoe
zij zich verhoudt tot het wetenschappelijk veld;
- de belangrijkste begrippen, theorieën en werkingsmechanismen in de
communicatiewetenschap te reproduceren en toe te passen op actuele
voorbeelden;
- aan te geven hoe in verschillende communicatiewetenschappelijke
theorieën gedacht wordt over de relatie tussen media en publiek;
- ontwikkelingen binnen het medialandschap te beschrijven en te
interpreteren;
- media- en communicatiebeleid, media- en communicatiewetgeving en
media- en communicatiewetgeving te beschrijven en te interpreteren;

Inhoud vak

Welke rol spelen media in onze beeldvorming van de realiteit? Tot nu toe
heb je communicatie vooral ervaren als "consument" – door te kijken naar
televisie, te surfen op het web, en te praten met je vrienden. Vanaf nu
ga je communicatie benaderen vanuit het onderzoeksperspectief. Je maakt
kennis met vragen die onderzoekers stellen over communicatievormen die
jij elke dag in de praktijk tegenkomt; met de begrippen, theorieën en
mechanismen waar communicatiewetenschappers mee werken. Aan de hand van
recente voorbeelden uit de dagelijkse praktijk maak je kennis met
thema’s als informatieoverdracht, beeldvorming, agendavorming,
propaganda, attitudeverandering, en functies van de media. Daarnaast
leer je meer over het huidige medialandschap, met social media en met
nieuwe vormen van merkcommunicatie. In dit vak kijk je vanuit de
alledaagse praktijk en je eigen ervaring naar communicatie(problemen) en
leer je hierover na te denken in de begrippen en theorieën die
communicatiewetenschap eigen zijn.

Onderwijsvorm

Drie hoorcolleges per week

Toetsvorm

Schrijfopdrachten, tussentoets en eindtoets

Algemene informatie

Vakcode S_ICW
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. M.A. Tanis
Examinator dr. M.A. Tanis
Docenten M. Bommer
prof. dr. J. Kleinnijenhuis
dr. M.A. Tanis
dr. C.J. Beukeboom

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: