ICT en onderwijs: Blended Learning

2019-2020

Doel vak

Na afloop van het vak
- kent een student de inhoud van diverse vormen van blended learning.
- kan een student de voor‐ en nadelen van diverse vormen van blended
learning voor student, docent en organisatie benoemen en aangeven welke
vorm het beste past onder welke omstandighden.
- doorziet een student de haken en ogen van het implementatieproces en
kan hier gepast op reageren binnen een gegeven context.

Inhoud vak

Blended learning is een onderwijsvorm die steeds populairder wordt op
alle niveaus, van de basis tot het hoger onderwijs. De mate waarin
onderwijs blended wordt aangeboden verschilt enorm en heeft daarom ook
verschillende implicaties (mogelijkheden en risico’s) voor het
onderwijsproces. Drie partijen spelen een belangrijke rol in blended
learning: de leerling, de docent en de organisatie. De invulling van de
rollen hangt af van de vorm waar voor gekozen wordt. Bij het praktiseren
van de Flipped Classroom, een veelgebruikte benadering bij blended
learning, wordt geacht dat de student meer dan momenteel zelf het
leerproces ter hand neemt. De docent biedt het onderwijs aan waardoor de
student beter bij‐ en hoofdzaken kan scheiden. De organisatie biedt een
organisatievorm en een infrastructuur aan waarbinnen de docent en de
student in een veilige omgeving het leerproces vormgeven. Na afloop van
deze module kent de student de diverse vormen van blended learning, de
consequenties voor het leerproces in het algemeen, voor de student en
docent in het bijzonder en heeft inzicht in het implementatieproces en
de technische, organisatorische en personele randvoorwaarden waar aan
voldaan moet worden.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges en practica.

Toetsvorm

Ontwerp document voor (her)ontwerp o.b.v. blended learning van een eigen
vak en beschrijving van de implementatie hiervan in praktijk; met oog
voor analyse (context, randvoorwaarden en risico’s), ontwerp,
ontwikkelen en evaluatie.

Algemene informatie

Vakcode S_ML-ICT
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. G.G. van de Bunt
Examinator L. Terbeek MSc
Docenten L. Terbeek MSc
dr. G.G. van de Bunt
dr. A. Handelzalts
R.M.C. Canisius

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Practicum