Studielint tweede jaar

2019-2020

Doel vak

Semester 1
- Komen tot een onderwerp van de thesis
- Cohortvorming - uitwisseling ervaringen
- Kennis over interactie identiteit leraar en identiteit leerlingen

Semester 2
- Bespreking voortgang thesisonderzoek
- Cohortvorming - uitwisseling ervaringen
- Presentatie resultaten thesisonderzoek

Inhoud vak

Het studielint in jaar 2 van de opleiding Educatie in de Mens- en
Maatschappijwetenschappen is zeer divers en gericht op het verder
verbinden van de verschillende opleidingsonderdelen. In dezelfde vorm
als in jaar 1 wordt de link gelegd tussen de inhoudelijk mastervakken,
academische vaardigheden, schoolpraktijk en overkoepelende thema’s
(identiteit, onderzoek). De bijeenkomsten zijn tevens bedoeld om het
onderling te hebben over het je een positie verwerven op een school en
de integratie van wetenschappelijke kennis en de weerbarstige
onderwijspraktijk. Het eerste semester is daarnaast ook bedoeld om te
komen tot een onderwerp voor de thesis (in semester 2). In het tweede
semester staat expliciet voortgang thesisonderzoek centraal. Gedurende
het tweede semester zijn er enkele terugkombijeenkomsten en is er een
afsluitende bijeenkomsten waar de theses worden gepresenteerd.

In het tweede jaar verandert de rol van de docent. Waar in het eerste
jaar kennisoverdracht en begeleiding voorop stond, staat nu monitoren
van de groepsdiscussie en begeleiding voorop.

Onderwijsvorm

Werkgroepbijeenkomsten

Toetsvorm

Aanwezigheid en participatie, presentatie

Algemene informatie

Vakcode S_ML_SL2
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. G.G. van de Bunt
Examinator
Docenten prof. dr. M. Meeter
dr. G.G. van de Bunt
drs. J. Quartel MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep