Masterthesis Communicatiewetenschap

2019-2020

Doel vak

Na afloop van deze cursus kan de student zelfstandig:
• een Communicatiewetenschappelijk empirisch onderzoek bedenken,
opzetten, uitvoeren en rapporteren;
• grote hoeveelheden empirisch en theoretisch materiaal verwerken aan de
hand van een probleemstelling;
• een communicatiewetenschappelijk betoog schrijven;
• methodische beslissingen in empirisch onderzoek theoretisch
onderbouwen;
• resultaten van het eigen onderzoek interpreteren en bediscussiëren.

Inhoud vak

In de Masterthesis Communicatiewetenschap voeren studenten een volledig
wetenschappelijk onderzoek uit en schrijven daarover een
onderzoeksverslag. Op basis van een analyse van recente literatuur met
betrekking tot het gekozen thema worden een probleemstelling en
hypothesen geformuleerd, en wordt een onderzoek opgezet, uitgevoerd en
gerapporteerd.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding

Toetsvorm

Beoordeling op basis van Masterthesis

Vereiste voorkennis

Minimaal 12 EC uit het eerste semester.

Literatuur

Door student zelf gekozen artikelen

Doelgroep

Master CW studenten

Algemene informatie

Vakcode S_MTcw
Studiepunten 24 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. C.J. Beukeboom
Examinator dr. C.J. Beukeboom
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege