Minorwerkgroep Organisatiewetenschap

2019-2020

Doel vak

Na afronding van dit vak zijn studenten in staat:
• Te reflecteren op de organisatie praktijk aan de hand van in de
parallel lopende vakken opgedane kennis;
• Een thema uit de organisatietheorie uit te diepen en schriftelijk en
mondeling over te rapporteren.
• Constructief samen te werken in teamverband, de eigen rol daarin te
herkennen en eigen kwaliteiten in te brengen.

Inhoud vak

Organisaties hebben een grote invloed op ons individuele handelen,
tegelijkertijd zijn ze zelf onderdeel van groter dynamisch geheel en
wordt hun functioneren beïnvloed door factoren als overheidsbeleid en
sociaal-economische omstandigheden. Tijdens de minor
Organisatiewetenschap bestudeer je het effect van deze dynamiek op
organisaties. Je begint met een inleidend overzicht van de hoofdstromen
in de organisatiewetenschappen en de voornaamste theorieën en theoretici
binnen elke stroming. Je verdiept je in vraagstukken over samenwerking
en vertrouwen binnen en tussen organisaties. Je kijkt hoe de strategie
van een organisatie bijdraagt aan haar succes en ontdekt hoe de relaties
tussen cultuur, macht en identiteit veranderingsprocessen beïnvloeden.
In het vak Minorwerkgroep wordt de kennis van de verschillende vakken
aan de hand van een thema geïntegreerd.

Onderwijsvorm

Tweewekelijkse werkgroepbijeenkomsten. In periode 3 voltijdse
belasting.

Toetsvorm

Groepsopdrachten
Individueel portfolio
Mondeling tentamen

Vereiste voorkennis

Deelname aan Kernthema's Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Public
Management of Sociaal kapitaal en netwerken.

Literatuur

De literatuur wordt nader bekendgemaakt in Canvas.

Doelgroep

Studenten die de minor Organisatiewetenschap volgen.

Algemene informatie

Vakcode S_MWGO
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. S.F. Kingma
Examinator dr. ir. S.F. Kingma
Docenten dr. ir. S.F. Kingma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: