Minorwerkgroep Sociologie

2019-2020

Doel vak

Zie onder "Professionele Vaardigheden Sociologie 1".

Inhoud vak

Deze cursus heeft dezelfde inhoud als de bachelorcursus "Professionele
Vaardigheden Sociologie 1". Zie aldaar voor de cursusomschrijving.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen
Let op: voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsvorm

Schriftelijk eindverslag en eindpresentatie.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Sociologische theorie 1: Moderne samenlevingen en Sociaal
kapitaal en netwerken (of Onderzoekspracticum 1)

Literatuur

Wordt t.z.t. via bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Studenten in de Minor Sociologie

Overige informatie

Let op: deze cursus start al in periode 1 met tweewekelijkse
bijeenkomsten, en wordt afgerond in een intensievere periode 3.

Aanbevolen voorkennis

Actieve deelname aan de overige vakken in de Minor Sociologie.

Algemene informatie

Vakcode S_MWGS
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. J.A. Pach
Examinator drs. J.A. Pach
Docenten drs. J.A. Pach

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: