Nieuwsdynamiek in de digitale samenleving

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus is de student in staat om:
• de dynamiek van het nieuwsproces te analyseren en te verklaren aan de
hand van theorieën over politieke communicatie en nieuwsproductie;
• in theoretische termen te beschrijven hoe digitalisering het
nieuwsmedialandschap en de dynamiek in het publieke debat verandert;
• technieken te gebruiken om patronen in het nieuws en de dynamiek van
de patronen te kunnen monitoring en beschrijven en visualiseren;
• een met argumenten omkleed oordeel te vellen over consequenties van
nieuwsdynamiek voor de politiek en publieke opinie;

Inhoud vak

Dit vak gaat over de dynamiek van het publieke debat waarin
maatschappelijke thema’s – vaak fel – worden bediscussieerd. De
onderwerpen variëren van klimaat tot gezonde voeding, van immigratie tot
terrorismedreiging, van de kabinetsformatie tot het
zwartepietendiscussie. Deze cursus kijkt naar de verschillende partijen
die het nieuws proberen te beïnvloeden, de manier waarop die
verschillende invloeden leiden tot de nieuwsinhoud en -dynamiek, en het
maatschappelijk en democratisch effect van deze dynamiek. Met telkens de
vraag hoe je met theorie en met onderzoek greep krijgt op de dynamiek
van een debat.
De journalistiek speelt een centrale rol in dit debat als platform voor
informatie-uitwisseling, als agenda setter en framer van het debat. Maar
in onze netwerksamenleving zijn belangengroepen, organisaties, bedrijven
en politieke partijen even zeer aanwezig en bepalend voor inhoud en toon
van het debat als de journalisten. Door digitalisering stroomt de
informatie niet langer alleen van bronnen via journalisten naar het
publiek, maar ontstaat er een netwerk van actoren die met elkaar
strijden om aandacht, maar ook om wat waar is (denk aan fake nieuws) wat
belangrijk is of wat met wat samenhangt.
In onze gedigitaliseerde netwerksamenleving is het publieke debat erg
dynamisch en onvoorspelbaar. Daarom hebben we in deze cursus ook veel
aandacht voor hoe dat debat eruit ziet en hoe we dat kunnen monitoren.
We trainen je vaardigheid om informatiestromen in kaart te brengen en de
rol van de verschillende partijen daarin te onderscheiden.

Onderwijsvorm

Literatuurcolleges en werkgroepen. Aanwezigheid bij de
onderwijsbijeenkomsten is verplicht.

Toetsvorm

Opdrachten en schriftelijk tentamen.

Literatuur

Reader van wetenschappelijke artikelen (zie Canvas voor een volledige
lijst van artikelen).
De reader bevat een aantal artikelen die elektronisch beschikbaar zijn
en een aantal artikelen afkomstig uit:
Wahl-Jorgensen, K. & Hanitz, T. (2009). The handbook of Journalism
Studies. New York: Routledge.
Het boek van Wahl-Jorgensen & Hanitz is verkrijgbaar via de
VUboekhandel.

Doelgroep

Master Communicatiewetenschap, afstudeerrichting Politieke communicatie.

Overige informatie

Dit vak wordt in samenwerking gegeven met het vak "Nieuwsproductie en
burgerschap" van de masteropleiding Journalistiek (Faculteit
Geesteswetenschappen). Dit vak behandelt deels dezelfde literatuur
vanuit een ander perspectief.

Algemene informatie

Vakcode S_NDS
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. A.M.J. van Hoof
Examinator dr. A.M.J. van Hoof
Docenten dr. A.M.J. van Hoof
dr. W.H. van Atteveldt
dr. K. Welbers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: